BULETIN INFORMATIV 2021 — L544

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

A. Hotărârea de Guvern nr. 547/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 04 august 2017. În vigoare de la 04 august 2017.

B. Legea 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

C. Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice

 • 1957, 1 aprilie, s-a înființat StațiuneaExperimentalăLegumicolă Buzău, în subordinea I.C.H.V., prin Hotărârea Consiliului de Miniştri (H.C.M.) nr. 425/01.04.1957, având o suprafață de 143,44 ha și 3 cercetători.
 • 1964, s-a extins suprafaţa arabilă a unităţii cu încă 334,66 ha în trupul Crâng, iar la scurt timp după terminarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare au mai fost alocate 22,77 ha în trupul Simileasca, ajungând la 500,87 ha teren arabil şi împreună cu suprafaţa de curţi – construcţii  la 504.2 ha.
 • 1967, s-a reorganizat unitatea sub denumirea de Staţiunea de Cercetări Legumicole Buzău, în subordinea ASAS, având o suprafață de 509 ha și 7 cercetători.
 • 1969, a luat fiinţă I.C.L.F. Vidra, iar unitatea a trecut în subordinea institutului.
 • 1980, s-a reorganizat unitatea sub denumirea de Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău, în subordinea A.S.A.S. Bucureşti, având o suprafață de 510 ha și 17 cercetători.
 • 1999, a apărut H.G. 517 care a delimitat suprafeţele de cercetare de cele de producţie, unitatea rămânând cu 422 ha destinate activităţii de cercetare şi 88 ha suprafaţă cu destinaţia producţie.
 • 2002, s-a reorganizat unitatea, prin Legea nr. 290/15.05.2002, sub denumirea de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, în subordinea A.S.A.S. Bucureşti, cu o suprafață de 463 ha și 9 cercetători.
 • 2004, apare H.G. 1635/07.10.2004, act normativ de reînfiinţare a unităţii sub numele de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu întregul patrimoniu, suprafaţa de teren fiind diminuată de la 510 ha la 419.31 ha teren, conform articolului 2 din lege.
 • 2017, s-a reorganizat sub aceeași denumire Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, ca instituție publică (HG nr. 547 din 27.07.2017) având o suprafață de 136,6 ha și 9 cercetători
 • În prezent, tematica de cercetare este susţinută de 19 cadre cu studii superioare, din care 17 cercetători atestaţi şi 2 asistenţi cercetare.

Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul a patru laboratoare organizate după cum urmează:

Laboratoare:

 • Laborator de Genetică, Ameliorare a Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii (31)
 • Laborator de Fiziologie – Agrochimie – Culturi Ecologice (27)
 • Laborator de Protecţia Plantelor şi Floricultură (9)
 • Laborator de Producere Seminţe, Tehnologie şi Mecanizare (25), cu Staţie de Condiţionare şi Ambalarea Seminţelor (6) şi Secţie Mecanizare (14)

Compartiment Financiar Contabil (5)

Serviciu de Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri (11)

Birou Achiziţii Publice, Patrimoniu, Investiţii şi Administrativ (10)

Compartiment Audit (2)

Birou Resurse Umane – Salarizare (6)

Oficiu Juridic (1)

Organigramă

Descărcați de aici organigrama.

 

Program de funcţionare

Programul de lucru al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău – SCDL Buzău – este de luni până vineri între orele 07.30 – 16.00. Audienţe – conducerea unităţii, disponibilitate în timpul orelor de program, în funcţie de stadiul lucrărilor planificate.

 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice

Director SCDL Buzău: Dr. ing. VLAD Constantin

Secretar Ştiinţific: Dr. biol. BURNICHI Floarea

Contabil Şef: Ec. NIŢĂ Mihaela-Ilona

 

Componenţa Consiliului de Administraţie (5 membri):

Dr. ing. VLAD Constantin – Director SCDL Buzău

Av. JÂJÂIE Luminiţa Aurora – Reprezentant MADR, Director Direcţia Management Resurse Umane

Prof. Dr. ing. SCURTU Ion – Reprezentant A.S.A.S. Bucureşti, Vicepreşedinte al Secţiei Horticultură

Dr. biol. BURNICHI Floarea – Secretar Ştiinţific, Preşedinte al Consiliului ŞtiinţificEc. Răican Aurica – Şef Serviciu Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri

Regulament de functionare al Consiliului de Administraţie

 

Componenţa Consiliului Ştiinţific (7 membri):

Dr. biol. BURNICHI Floarea – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Secretar Ştiinţific

Dr. ing. VLAD Constantin – Membru, Director al SCDL Buzău

Prof. Dr. ing. SCURTU Ion – Membru, Reprezentant A.S.A.S. Bucureşti, Vicepreşedinte al Secţiei Horticultură

Dr. ing. Vînătoru Costel – Membru, Laborator de Genetică, Ameliorare a Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii

Dr. ing. TEODORESCU Eliza-Niculina – Membru, Laborator de Protecţia Plantelor şi Floricultură

Dr. biochim. MANEA Vasilica – Membru, Secretar al Consiliului Ştiinţific, Laborator de Fiziologie – Agrochimie – Culturi Ecologice

Drd. ing. PETRE Constantin – Membru, Laborator de Producere Seminţe, Tehnologie şi Mecanizare

Regulament de functionare al Consiliului Ştiinţific

Coordonatele de contact ale instituţiei publice

STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU SCDL Buzău Sediul: Str. Mesteacănului nr. 23, Buzău, Jud. Buzău, Cod 120024

Secretariat: Tel./fax: 0238/722560 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciu Marketing şi Monitorizare Producere Seminţe şi Răsaduri Tel.: 0736/630639; 0372/913631; 0722/630583 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Staţie de Condiţionare şi Ambalarea Seminţelor Tel: 0737/507966

Pagina WEB: www.scdlbuzau.ro

 

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Finanţare din surse de la Bugetul de Stat şi din Venituri Proprii

Descărcați bilanțul contabil și bugetul

 

6. Programele şi strategiile proprii

Principalele obiective:

 • Cercetare aplicativă și fundamentală în domeniile ameliorare, conservarea biodiversității, fiziologie, agrochimie, culturi ecologice, protecția plantelor, floricultură, producere de semințe, tehnologie şi mecanizare;
 • Crearea de noi soiuri și hibrizi de legume, flori, plante aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări pentru utilizare în agricultura convențională și ecologică;
 • Producerea de semințe de legume și flori, culturi de legume pentru câmp și spaţii protejate, în sistem convențional (101 ha) și ecologic (2,85 ha), structurat în 4 ferme cu locații diferite;
 • Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare în sistem convenţional şi ecologic, la plantele legumicole, floricole, aromatice, cu multiple întrebuinţări, în conceptul agriculturii durabile;
 • Diseminarea și implementarea rezultatelor activității de cercetare, consultanță și asistență tehnică de specialitate.
 • Studiul biologiei şi al combaterii integrate a dăunătorilor, agenţilor patogeni şi buruienilor cu importanţă economică la plantele legumicole, floricole, aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări;
 • Transferul tehnologic al rezultatelor de cercetare la utilizatori.

 

7. Lista cuprinzând documentele de interes public

 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 

 

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Proiect LEGCLIM

LEGCLIM BUZAU PROIECT

TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL SCHIMBARILOR CLIMATICE IN CULTURILE LEGUMICOLE

ro uk

ardeiul gras Proiectul Complex își propune dezvoltarea de tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice pentru unele dintre culturile legumicole cultivate în câmp (ardei, fasole, ceapă). Pentru realizarea obiectivului a fost format un consorțiu interdisciplinar format din: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău-SCDL Buzău (CO), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii-INMA (P1), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie-INCDTP (P2), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului-INCDPM (P3), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor-INCDPP (P4), Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializare și Marketingul Produselor Horticole-HORTING (P5) și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău-SCDL Bacău (P6).

big fasole Componența consorțiului a urmărit colaborarea dintre echipele de cercetare prin intermediul a 4 proiecte interdisciplinare: Proiect 1 (SCDL Buzău) - Fundamentarea ştiinţifică privind tehnologiile de întreţinere şi protecţie a culturilor legumicole în contextul schimbarilor climatice actuale-LEGSTITEH; Proiect 2 (INCDTP București) - Tehnologie de protecție a culturilor legumicole la manifestarea unor fenomene meteo extreme, prin utilizarea unor sisteme interactive, modulate-TEX4VEG; Proiect 3 (INMA București) - Tehnologie de combatere ecologică a buruienilor din culturile legumicole-COMBECO; Proiect 4 (INCDPP București) - Tehnologie eco-sustenabilă de prevenire și reducere a agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole-ECOLEG.

ceapa buzau Proiectul complex se înscrie în cerinţele de realizare a unei agriculturi eficiente, care să ducă la dezvoltarea zonelor rurale în conformitate cu domeniul 1. Bioeconomie Subdomeniul de specializare inteligentă 1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale.

 

 

 

 

 

Etapa I 2018

Etapa II 2019

Etapa III 2020

Etapa IV 2021

Raport științific - tehnic final (2018 - 2021)

PARTENERII:

 

scdlbacau

Informații de interes public

Solicitare informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Normele Metodologice de aplicare ale acesteia

ART. 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 26-02-2002, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002. )
(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spatii special destinate acestui scop.

Formulare

 Vedeți și

Prezentare

S.C.D.L. BUZĂU, ca unitate strategică de cercetare şi dezvoltare pentru zona bazinului

legumicol Buzău şi a judeţelor limitrofe, are în prezent preocupări în domeniul cercetării:
 • Ameliorare
 • Selecţie conservativă şi producerea materialului biologic la soiurile de legume şi flori
 • Agrochimie - Fiziologie - Biochimie
 • Optimizarea tehnologiilor de cultură pentru culturile din câmp deschis şi spaţii protejate
 • Protecţia plantelor
 • Floricultură
 • Pentru diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul sectorului de
 • cercetare şi promovarea mai eficientă în producţie a acestor rezultate a fost înfiinţat şi
 • activează în cadrul S.C.D.L. Buzău un Centru Regional de Consultanţă în Horticultură.

Citește mai mult:Prezentare

Stiri agricole

StiriAgricole.ro

Portalul agriculturii romanesti StiriAgricole.ro