Prezentare

S.C.D.L. BUZĂU, ca unitate strategică de cercetare şi dezvoltare pentru zona bazinului

legumicol Buzău şi a judeţelor limitrofe, are în prezent preocupări în domeniul cercetării:
  • Ameliorare
  • Selecţie conservativă şi producerea materialului biologic la soiurile de legume şi flori
  • Agrochimie - Fiziologie - Biochimie
  • Optimizarea tehnologiilor de cultură pentru culturile din câmp deschis şi spaţii protejate
  • Protecţia plantelor
  • Floricultură
  • Pentru diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul sectorului de
  • cercetare şi promovarea mai eficientă în producţie a acestor rezultate a fost înfiinţat şi
  • activează în cadrul S.C.D.L. Buzău un Centru Regional de Consultanţă în Horticultură.

Stiri agricole

StiriAgricole.ro

Portalul agriculturii romanesti